Defibrillatori: dossier sui disegni di legge A.S. n. 1441, A.S. n. 320, A.S. n. 947 e A.S. n. 1501

mercoledì 8 gennaio 2020


Servizio Studi - Nota Breve - n. 161 (PDF)

 

Disegni di legge in materia di defibrillatori (A.S. n. 1441, A.S. n. 320, A.S. n. 947 e A.S. n. 1501)

 

Gennaio 2020